Object's details: Z problematyki kary ograniczenia wolności w prawie karnym gospodarczym (uwagi na marginesie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu)

PDF
Structure
Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy