Object's details: Wsparcie sądu i służby kuratorskiej przez wyspecjalizowaną organizację społeczną – model Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w teorii i praktyce

PDF
Structure
Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy