Object's details: Wpływ nowej treści kary ograniczenia wolności na czynności zawodowego kuratora sądowego związane z jej wykonywaniem

PDF
Structure
Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy