Object's details: Zakres swobody umów stron stosunku pracy w świetle orzecznictwa ‒ wybrane aspekty

PDF
Structure
Pro opere perfecto gratias agimus : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy