Object's details: Czy ius każdorazowo wyczerpuje się w lex? – kilka refleksji na kanwie treści art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z perspektywy regulacji Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego)

PDF
Structure
Pro opere perfecto gratias agimus : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy