Object's details: Czy Rada Dialogu Społecznego jest niezależną instytucją fiskalną? : o problemach transpozycji dyrektywy 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich

PDF
Structure
Pro opere perfecto gratias agimus : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy