Object's details: Specyfika i zakres ochrony tajemnic w kontekście regulacji art. 347 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

PDF
Structure
Pro opere perfecto gratias agimus : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy