Object's details: Przyczynienie się pracownika do szkody, za którą pracodawca odpowiada na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

PDF
Structure
Pro opere perfecto gratias agimus : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy