Object's details: Uwagi krytyczne w sprawie postulowanego rozszerzenia uprawnień inspektora pracy w zakresie ustalenia stosunku pracy

PDF
Structure
Pro opere perfecto gratias agimus : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy