Object

Title: Pedagogical internships – the preparation to play the role of a teacher or the introduction to the profession? ; Praktyki pedagogiczne przygotowaniem do odgrywania roli nauczyciela czy wprowadzeniem do zawodu?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pedagogical internships – the preparation to play the role of a teacher or the introduction to the profession?  
Praktyki pedagogiczne przygotowaniem do odgrywania roli nauczyciela czy wprowadzeniem do zawodu?

Creator:

Jezierska-Wiejak, Elżbieta

Subject and Keywords:

educational institution   introducion to the prefession   nursery   pedagogical internships   profession competences   role of a teacher   school  
instytucja edukacyjna   kompetencje zawodowe   praktyki pedagogiczne   przedszkole   rola nauczyciela   szkoła   wprowadzenie do zawodu

Abstract:

Pedagogical internships are very important element of acquiring the profession competences in the education of early child teacher. Their goals are the learning of how the educational institution functions (the nursery or school) and the improvement of the future teacher educational skills. The most interesting is how the theoretical assumptions correlate to the real life situations. I will make an attempt to answer this question basing on the opinions of students of bachelor, masters and postgraduate Nursery and Early-School Education studies at IP UWr (Institute of Pedagogy, University of Wrocław) and the teachers in nurseries and schools.  

Praktyki pedagogiczne w kształceniu nauczyciela dziecka młodszego stanowią istotny element nabywania kompetencji zawodowych. Ich celem jest poznanie, jak funkcjonuje instytucja edukacyjna (przedszkole, szkoła), oraz doskonalenie umiejętności nauczycielskich. Interesujące wydaje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak mają się założenia do sytuacji rzeczywistej. Próbę odpowiedzi na to pytanie podejmę w oparciu o opinie studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna IP UWr oraz nauczycieli przedszkoli i szkół.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89426   ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.027

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 101-113

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Jezierska-Wiejak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2022

In our library since:

Mar 12, 2018

Number of object content hits:

962

Number of object content views in PDF format

1064

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94929

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information