Object

Title: Pedagogical practice from the perspective of student's early education ; Praktyka pedagogiczna z perspektywy studenta wczesnej edukacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pedagogical practice from the perspective of student's early education  
Praktyka pedagogiczna z perspektywy studenta wczesnej edukacji

Creator:

Komorowska-Zielony, Alicja

Subject and Keywords:

functions of pedagogical practice   pedagogical practice  
praktyka pedagogiczna   funkcje praktyki

Abstract:

Preparation for teaching profession includes not only theoretical knowledge, but also using theory in practice. This is how pedagogical practice becomes a very important element of teacher education. Students of Early Childhood Education practice in kindergarten and grades 1–3 of primary school by gaining knowledge about organization of the workplace, teaching and learning process, methods and forms of teacher’s work and ways to getting know child/pupil. Research which have been carried out among students of the last semester, have allowed to get answers for the following questions: Is there a convergence between the assumed functions and the purpose of practice and actually performed in the student’s opinion? How far does the pedagogical practice provide an opportunity for being creative and exploring student? What the possibilities and what barriers in own development are created by the pedagogical practice?  

Przygotowanie do zawodu nauczyciela jest związane z koniecznością uzyskania odpowiedniego przygotowania akademickiego oraz potrzebą zastosowania uzyskanej wiedzy w praktyce. W ten właśnie sposób praktyka pedagogiczna staje się integralną częścią planów studiów i procesu kształcenia studentów, ale przede wszystkim umożliwia optymalny transfer wiedzy deklaratywnej w proceduralną przyszłych nauczycieli. Studenci pedagogiki wczesnej edukacji odbywają praktyki w przedszkolu i klasach 1–3 szkoły podstawowej, zdobywając wiedzę dotyczącą organizacji pracy placówki, procesu nauczania i wychowania, metod i form pracy nauczyciela, sposobów poznawania dziecka/ucznia. Badania prowadzone wśród studentów ostatniego semestru pozwoliły uzyskać odpowiedź na następujące pytania: czy istnieje zbieżność pomiędzy założonymi funkcjami i celem praktyki a rzeczywiście spełnianymi w opinii studentów? Na ile praktyka pedagogiczna stanowi możliwość bycia twórczym, poszukującym studentem? Jakie możliwości i jakie bariery we własnym rozwoju stwarza odbywana praktyka pedagogiczna?

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89432   ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.032

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 164-173

Rights holder:

Copyright by Alicja Komorowska-Zielony

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2022

In our library since:

Mar 12, 2018

Number of object content hits:

209

Number of object content views in PDF format

255

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94935

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information