Object

Title: Theory and practice in teacher’s professional development ; Teoria i praktyka pedagogiczna w rozwoju zawodowym nauczyciela

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Theory and practice in teacher’s professional development  
Teoria i praktyka pedagogiczna w rozwoju zawodowym nauczyciela

Creator:

Szempruch, Jolanta

Subject and Keywords:

pedagogical practice   pedagogical theory   professional   prefessional development   reflective practitioner   researcher   teacher  
badacz   nauczyciel   praktyka pedagogiczna   prefesjonalista   refleksyjny praktyk   rozwój zawodowy   teoria pedagogiczna

Abstract:

The text deals with the importance of theory and pedagogical practice in teacher’s professional development. It shows the specifics of professional development and the role of the teacher’s individual effort to learn at every stage of his development. The paper exposes the relationship that arises between theory and pedagogical practice, and emphasises the need for performing activities that are different then previous activities, due to a new social and educational situation. Recognizing these relationships leads to the emergence of pedagogical theory as the intellectual basis for the teacher’s practice and practice as the source of theoretical pedagogical knowledge and the place where theoretical constructs are verified. An important element of the analysis is the importance of pedagogical knowledge and practice achieved in various roles: teachers as researchers, reflective practitioners and professionals. Finally, the paper emphasises the need for flexibility of the teacher’s work, his ability to reflect on it, its effects and context, and understanding of these activities and of inspiration to create a vision of change. Those skills are regarded as important determinants of professional development.  

Tekst dotyczy znaczenia teorii i praktyki pedagogicznej w rozwoju zawodowym nauczyciela; ukazuje specyfikę rozwoju zawodowego i rolę indywidualnego wysiłku nauczyciela nastawionego na uczenie się w każdym stadium tego rozwoju; eksponuje zależności zachodzące między teorią a praktyką pedagogiczną, postulując konieczność innego niż dotychczas działania w nowej sytuacji społecznej i edukacyjnej. Namysł nad tymi zależnościami prowadzi do ukazania teorii pedagogicznej jako intelektualnej podstawy działania nauczyciela oraz praktyki jako źródła teoretycznej wiedzy pedagogicznej i miejsca weryfikacji konstruktów teoretycznych. Ważnym elementem prowadzonych analiz jest ukazanie znaczenia wiedzy i praktyki pedagogicznej w funkcjonowaniu nauczycieli – badaczy, refleksyjnych praktyków i profesjonalistów. W zakończeniu wyeksponowano potrzebę rozwoju elastyczności działania nauczyciela, umiejętności dokonywania refleksji nad jego przebiegiem, efektami i kontekstem oraz rozumienia przebiegu tych działań i inspiracji do tworzenia wizji zmiany jako ważnych elementów rozwoju zawodowego.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89419   ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.020

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 15-25

Rights holder:

Copyright by Jolanta Szempruch

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 10, 2023

In our library since:

Mar 12, 2018

Number of object content hits:

2 833

Number of object content views in PDF format

2952

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94922

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information