Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Umiejscawianie” się studentów w przestrzeni praktykowania – z perspektywy praktyki konstruktywistycznej

Creator:

Malinowska, Joanna

Subject and Keywords:

miejsce   praktyka pedagogiczna   przestrzeń   teoria konstruktywistyczna

Abstract:

Punktem wyjścia do rozważań jest przyjęcie konstruktywistycznej wizji praktyk pedagogicznych. Aby zrealizować jej założenia, konieczne jest „zadomowienie się” studenta w przestrzeni szkoły/przedszkola. Przestrzeń, w której praktykuje student, bywa przez niego eksplorowana, opisywana, wartościowana i re-konstruowana. Przetworzona w ten sposób staje się przestrzenią oswojoną, co bliskie jest rozumieniu miejsca w ujęciu Yi-Fu Tuana. Ważne okazuje się więc rozpoznanie, czy i jak przestrzeń staje się miejscem. Oswajanie przestrzeni analizować można, biorąc pod uwagę zakres wolności działania studenta, jego nieskrępowanych zachowań oraz swobodę modyfikowania przestrzeni. Poznawanie przestrzeni i proces „umiejscawiania” się w niej są związane z doświadczaniem, które ma zawsze charakter podmiotowy. Prowadzone badania własne w tym zakresie pozwalają podjąć próbę odpowiedzi na pytania: jak przestrzeń praktyki pedagogicznej odczytują studenci? Jakie sensy i znaczenia jej nadają? Na ile nauczyciel/opiekun praktyk przyczynia się do konstruowania przez studenta znaczeń, a na ile do utrwalania schematów myślowych?

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.024

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 63-71

Rights holder:

Copyright by Joanna Malinowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.