Szczegóły obiektu: Uwagi krytyczne w sprawie postulowanego rozszerzenia uprawnień inspektora pracy w zakresie ustalenia stosunku pracy

PDF
Struktura
Pro opere perfecto gratias agimus : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności