Szczegóły obiektu: Specyfika i zakres ochrony tajemnic w kontekście regulacji art. 347 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

PDF
Struktura
Pro opere perfecto gratias agimus : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności