Object's details: Kryteria, funkcje i zakres nadzoru penitencjarnego. Uwagi na tle ogólnych pojęć kontroli i nadzoru

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy