Publication group: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 58, 2020. Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych

Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy