Object

Title: Legal aspects of the foster parent’s limited decision-making power concerning the child ; Prawne aspekty ograniczonej decyzyjności rodzica zastępczego wobec dziecka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal aspects of the foster parent’s limited decision-making power concerning the child  
Prawne aspekty ograniczonej decyzyjności rodzica zastępczego wobec dziecka

Creator:

Wilk, Aleksandra

ORCID:

0000-0002-0252-1577

Subject and Keywords:

child   foster family   limited parental authority   statutory representative.  
dziecko   rodzina zastępcza   ograniczona władza rodzicielska   przedstawiciel ustawowy

Abstract:

Limiting parental authority by placing a child in a foster family causes, effects in terms of the separation of rights, and obligations, between foster parents and biological parents. Biological parents retain some parental rights in relation to the child. Thelack of sufficiently uniform and precise legal regulations defining the scope of rights and obligations of both families may cause real difficulties in the proper fulfilment of parental roles, when there is no agreement between the families.  

Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wywołuje m.in. skutki w zakresie rozdzielenia praw i obowiązków między rodzicami zastępczymi a rodzicami biologicznymi. Rodzice biologiczni zachowują bowiem niektóre uprawnienia rodzicielskie. Brak wystarczająco jednolitych i precyzyjnych regulacji prawnych określających zakres praw i obowiązków obu rodzin może powodować realne trudności w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich, gdy pomiędzy rodzinami nie ma porozumienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2011-

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133300   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2020.2.121.139

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 23 (2/2020)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jan 14, 2022

Number of object content hits:

143

Number of object content views in PDF format

155

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142804

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information