Object

Title: Instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej w prawie polskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej w prawie polskim

Alternative title:

The legal institution of limitation of parental authority in Polish law

Creator:

Stępień, Martyna

ORCID:

0000-0002-7561-6542

Subject and Keywords:

parents   children   limitation of parental authority   child’s welfare   Family and Guardianship Code  
rodzice   dzieci   ograniczenie władzy rodzicielskiej   dobro dziecka   kodeks rodzinny i opiekuńczy

Abstract:

Sometimes due to the existence of circumstances specified by law, the parental authority of the child’s parents is limited. Legal foundations are contained in both the provisions of the Family and Guardianship Code, as well as in non-codex regulations. Pursuant to the regulations contained in the Family and Guardianship Code, parental authority may be limited as a result of a court decision, court interference in the exercise of parental authority or by virtue of law. The principle of protecting the child’s welfare is particularly important in this context. Restrictions that afamily court may apply on the basis of a separate procedure have been specified in the Act on proceedings in juvenile cases.  

Niekiedy ze względu na zaistnienie określonych prawem okoliczności dochodzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej przysługującej rodzicom dziecka. Podstawy prawne zawarte są zarówno w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak i w unormowaniach pozakodeksowych. Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść na skutek orzeczenia sądu, na skutek ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej lub z mocy prawa. Szczególnie istotną kwestią w tym kontekście jest zasada ochrony dobra dziecka. Ograniczenia, które może zastosować sąd rodzinny na podstawie odrębnej procedury, zostały z kolei wskazane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116074   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.12

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 163-175

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2022

In our library since:

Sep 28, 2020

Number of object content hits:

95

Number of object content views in PDF format

99

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127097

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information