Object

Title: Zaniedbanie dziecka w ujęciu prawnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zaniedbanie dziecka w ujęciu prawnym

Alternative title:

Legal negligence of a child

Creator:

Helios, Joanna

ORCID:

0000-0003-3571-1665

Subject and Keywords:

child neglect   deprivation/limitation of parental authority   child welfare   violence  
zaniedbanie dziecka   pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej   dobro dziecka   przemoc

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The article analyzes the essence of the phenomenon of child neglect under Polish law. It was pointed out that in the scientific literature the very concept of neglect is not explicit. It remains at the discretion of research interests of educators and psychologists. However, from a legal point of view, it is worth paying attention to the responsibility of parents for non-compliance with obligations towards children, based on the assumption of the rationality of the legislator.  

W artykule dokonano analizy istoty zjawiska zaniedbania dzieci na gruncie polskich przepisów prawnych. Wskazano, że w literaturze naukowej samo pojęcie zaniedbania nie jest jednoznaczne. Pozostaje w gestii zainteresowań badawczych pedagogów i psychologów. Natomiast z prawnego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na odpowiedzialność rodziców za niewywiązywanie się z obowiązków wobec dzieci, opartą na założeniu o racjonalności prawodawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110365   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.76

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 367-379

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

579

Number of object content views in PDF format

583

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121048

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Zaniedbanie dziecka w ujęciu prawnym Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information