Object

Title: A child brought up in foster family ; Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

A child brought up in foster family  
Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej

Creator:

Wosik-Kawala, Danuta

Subject and Keywords:

family   health   education   foster family   foster care   parental authority  
rodzina   opieka   wychowanie   rodzina zastępcza   piecza zastępcza   władza rodzicielska

Description:

The trajectories of the bonds of the contemporary family  

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

This article is an attempt to show the complexity of the issues concerning the upbringingof a child in two families. Particular attention is paid to the difficult situation of the child, who periodically, by the court’s decision is sent to foster care and functions in a new unrelated family, while maintaining contact with their biological parents, with whom they share a legal bond. This situation raises a number of difficulties experienced by the child – dilemmas and problems with identification and belonging to the foster or biological family. The temporary nature of foster care, its subsidiary character, causes that nowadays the goal of foster families is not to establish ties with the child similar to those resulting from a parent-like attitude but to support, help in the care and upbringing of the child. The article also highlights the resulting threats to the proper functioning of the child.  

Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania złożoności problematyki dotyczącej wychowaniadziecka w dwóch rodzinach. Szczególną uwagę poświęcono trudnej sytuacji dziecka, które okresowo, na mocy decyzji sądu, zostało skierowane do pieczy zastępczej i funkcjonuje w nowej, niespokrewnionej rodzinie, a jednocześnie utrzymuje kontakty ze swoimi rodzicami biologicznymi, z którymi dodatkowo łączy je więź prawna. Taka sytuacja rodzi wiele przeżywanych przez dziecko trudności, rozterek, problemy z identyfikacją i przynależnością do rodziny zastępczej czy biologicznej. Tymczasowość opieki zastępczej, jej subsydiarny charakter, powoduje, że obecnie celem rodzin zastępczych nie jest nawiązanie z dzieckiem więzi analogicznych do tych wynikających ze stosunku rodzic: biologiczny – dziecko lecz wparcie, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. W artykule zwrócono także uwagę na wynikające z tego faktu zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania dziecka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Gandecka, Kamila. Red.   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:76556   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.271.288

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 271-288

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Danuta Wosik-Kawala

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Mar 4, 2016

Number of object content hits:

11 056

Number of object content views in PDF format

15062

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78154

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej Mar 28, 2022

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information