Object

Title: Rodzina zastępcza. Pomiędzy prawem teorią i praktyką

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rodzina zastępcza. Pomiędzy prawem teorią i praktyką

Subject and Keywords:

foster family   child   subjectivity   institution of foster care  
rodzina zastępcza   dziecko   podmiotowość   instytucja pieczy zastępczej

Abstract:

This publication is a field of activity in which opening to an interdisciplinary dialogue - centered around the foster family - is to contribute primarily to discovering the space for building interpersonal relations, focused on the most important subject - the child. The book is addressed to a wide audience, including foster families, social work practitioners, representatives of the social welfare system (including foster care organizers), representatives of non-governmental organizations, students of social work, psychology and pedagogy, and all those who care about foster parenthood. The publication is an invitation to look at the current legal regulations that constitute the institution of foster care. It introduces the reader to the theoretical considerations of foster care and then connects them with scientifically grounded and practical observations resulting from the experience of being a foster parent. We hope that this publication will be a contribution to building the subjectivity of families, which will contribute to raising the quality of working conditions of foster carers and changing the social perception of foster parenthood in Poland  

Publikacja oddana w ręce Czytelników stanowi pole działalności, w której otwarcie na interdyscyplinarny dialog – skoncentrowany wokół rodziny zastępczej – ma przyczynić się przede wszystkim do odkrywania przestrzeni budowania relacji międzyludzkich, ukierunkowanych na najważniejszy podmiot, jakim jest dziecko. Niniejsza książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: rodzin zastępczych, praktyków pracy socjalnej, przedstawicieli systemu pomocy społecznej (w tym organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej), przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów kierunków: praca socjalna, psychologia i pedagogika oraz wszystkich, którym tematyka rodzicielstwa zastępczego jest bliska. Publikacja jest zaproszeniem do przyjrzenia się aktualnym regulacjom prawnym, konstytuującym instytucję pieczy zastępczej. Wprowadza Czytelnika w teoretyczne rozważania dotyczące rodzicielstwa zastępczego, następnie łączy je z ugruntowanymi naukowo i praktycznymi spostrzeżeniami, wynikającymi z doświadczania bycia rodzicem zastępczym. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie wkładem w budowaniu podmiotowości rodzin, która przyczyni się do podnoszenia jakości warunków pracy opiekunów zastępczych i zmiany w społecznym postrzeganiu rodzicielstwa zastępczego w Polsce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Exante

Contributor:

Kordaczuk-Wąs, Marzena. Red.   Wiktorowicz-Sosnowska, Monika. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132262   ISBN: 978-83-66187-20-7 (PDF)   ISBN: 978-83-66187-19-1 (oprawa miękka)

Language:

pol

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2022

In our library since:

Dec 8, 2021

Number of object content hits:

387

Number of object content views in PDF format

395

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142723

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information