Object

Title: Some issues of methodology of historical and legal studies of the rights of the child in the United States

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Some issues of methodology of historical and legal studies of the rights of the child in the United States

Alternative title:

Odrębne kwestie metodologii badań historycznych i prawnych dotyczących praw dziecka w Stanach Zjednoczonych   Okremì pitannâ metodologїї ìstoriko-pravovih doslìdžen’ prav ditini v SŠA

Creator:

Rigìna, Olena

ORCID:

0000-0002-8366-3365

Subject and Keywords:

child rights   United States   methodology   methods   paradigm  
prawa dziecka   USA   metodologia   metody   paradygmat

Description:

Tekst ang., streszcz. pol., ukr.

Abstract:

Problem metodologii, stosowania najbardziej skutecznych metod w badaniu określonego obiektu i przedmiotu to są niewątpliwie kluczowe zadania, w których niedopuszczalne jest popełnienie błędu, gdyż prowadzi to do tworzenia nieprawidłowych opinii i wniosków, podważa wiarygodność i kompletność badania. Regulamin ten obowiązuje zwłaszcza w badaniach prawnych i historycznoprawnych, ponieważ bez szczegółowo opracowanej metodologii i to jest faktycznie aksjomat podstawa prawna dla kompleksowego badania niewątpliwie zostaje utracona. Dlatego wyjaśnienie prawidłowości kształtowania i dalszego rozwoju zagadnienia praw dziecka na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych lub w każdym innym państwie nie jest możliwe bez szczegółowej strategii wyboru najbardziej odpowiednich metod badawczych w celu rozwiązania tego problemu. Ukraińscy naukowcy, dla których podstawowymi obiektami badania prawnego są dziecko, jego status prawny i prawa, oczywiście wiele uwagi poświęcili kwestii metodologii. Niewątpliwie ich osiągnięcia naukowe zostały wykorzystane podczas opracowania strategii badania historycznoprawnego praw dziecka w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, na podstawie wyników badań zawartych w literaturze angielskojęzycznej doszliśmy do wniosku, że metodologia powinna być traktowana jako rezultat twórczości badacza w rozwiązywaniu ustalonych zadań, opierającej się głównie na jego światopoglądzie. W metodzie badania historycznoprawnego praw dziecka właściwość stosowania ogólnych metod filozoficznych nie wywołuje zastrzeżeń, ponieważ mogą one pomóc wyjaśnić przyczyny procesów rozwojowych. Nawet pobieżna wiedza na temat historycznego przekształcenia statusu dziecka prawnego, rodzinnego, społecznego, pozwala stwierdzić, że sytuacja dziecka w XX lub XXI w. zasadniczo różni się od sytuacji dziecka w epoce starożytnego świata lub średniowiecza. Specyfika badań skłoniła nas do wzięcia pod uwagę fundamentalnej idei M. Bloka, że przedmiotem badań musi zrozumieć człowieka przeszłości. Stosując analogię, uważamy, że ten dotyczy to również dziecka. Specyfika badania historycznoprawnego praw dziecka w Stanach Zjednoczonych wymaga odwołania się do analizy prawnej szeregu aktów normatywnych, w których te prawa są przewidziane, oraz do decyzji sądu, w których można wyjaśnić treść tych praw. Ogólnie rzecz biorąc, specyfika przedmiotu badania wynika z jego dynamizmu, potrzeby wyjaśnienia i objaśnienia czynników, które wpływały na dziecko w Stanach Zjednoczonych w różnych epokach historycznych i na różnych etapach jego życia, aż do zmiany jego statusu prawnego ze statusu dziecka na status osoby pełnoletniej. Wymaga to użycia całego zestawu naukowych metod badawczych zarówno ogólnych, jak i specjalnych.

Place of publishing:

L'vìv

Publisher:

L'vìvs'kij nacìnal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka

Contributor:

Burdìn, Volodimir. Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121572   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2019, 10, s. 117-129

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Vidavnictvo L'vìvs'kogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìm. Ìvana Franka

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 13, 2023

In our library since:

Feb 9, 2021

Number of object content hits:

79

Number of object content views in PDF format

80

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132219

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information