Object

Title: The right of a child to education on the background of children’s rights concept ; Prawo dziecka do nauki na tle idei praw dziecka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The right of a child to education on the background of children’s rights concept  
Prawo dziecka do nauki na tle idei praw dziecka

Creator:

Lewandowska, Antonina

Subject and Keywords:

Convention on the Rights of the Child   the right of a child to education  
Konwencja o prawach dziecka   prawo dziecka do nauki

Description:

Tom składa się z czterech rozdziałów, które odzwierciedlającą główne wątki dyskusji nad uwarunkowaniami poznawania przez dzieci świata i swoich możliwości.

Abstract:

The right of a child to education perceived not as a duty or a need, but in a strictly legal sense of this notion, is a State’s obligation to ensure a child with conditions to overall development and education. This issue is in its core bond with the domain of human rights. Development of this idea of rights derived from the nature of human being has gained momentum only in the twentieth century. Because of it, a child is no longer an object of rights (e.g. of parental authority), but first and foremost their subject. A wide catalogue of minor’s rights has its roots developed in the international arena, and has been granted in the international legislation of general level before it was provided in constitutions or codes of particular states. Subsequently, this idea was implemented in the specific documents dedicated to this issue, such was first of all the Convention on the Rights of the Child. The right of the child to education, as one of the basic elements of the development of the youngest citizens is assured with a range of special guaranties. As exemplary one should invoke the framework conventions of the Council of Europe on the minorities, which ensures schooling for these groups, as well as possibility to learn own regional or minority language.  

Prawo dziecka do nauki, postrzegane nie jako obowiązek lub potrzeba, lecz w ściśle prawniczym rozumieniu tego pojęcia, to zobowiązanie państwa do zapewnienia dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji. Zagadnienie to jest w swej istocie związane z dziedziną praw człowieka. Rozwój tej idei praw wywodzących się z samej istoty człowieczeństwa nabrał tempa dopiero w XX wieku. Dzięki niemu dziecko nie jest już jedynie przedmiotem praw (władzy rodzicielskiej), lecz przede wszystkim ich podmiotem. Szeroki katalog praw najmłodszych swoje korzenie wywodzi z areny międzynarodowej i ugruntowany został w międzynarodowych aktach prawnych rangi ogólnej, zanim opisano to w konstytucjach i kodeksach poszczególnych państw. Dalej rozwijano tę dziedzinę w szczególnych dokumentach poświęconych temu zagadnieniu, przede wszystkim w Konwencji o prawach dziecka. Prawo dziecka do nauki, jako jedno z podstawowych elementów kształcenia najmłodszych obywateli, obwarowane jest szeregiem gwarancji szczególnych. Wymienić tu należy chociażby konwencje ramowe Rady Europy dotyczące ochrony mniejszości narodowych, zapewniające szkolnictwo dla takich grup lub naukę języka mniejszościowego bądź regionalnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89107   ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.049

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 145-158

Rights holder:

Copyright by Antonina Lewandowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Dec 21, 2017

Number of object content hits:

1 578

Number of object content views in PDF format

1790

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94497

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Prawo dziecka do nauki na tle idei praw dziecka May 18, 2023

This page uses 'cookies'. More information