Object

Title: Indigenous methodologies in the context of culturally sensitive research ; Metodologie indygeniczne w kontekście badań wrażliwych kulturowo

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Indigenous methodologies in the context of culturally sensitive research  
Metodologie indygeniczne w kontekście badań wrażliwych kulturowo

Creator:

Pilarska, Justyna

Subject and Keywords:

indigenous methodology   autochthon community   qualitative research   paradigm  
metodologia indygeniczna   społeczność autochtoniczna   badania jakościowe   paradygmat

Abstract:

Although multiculturalism is a phenomenon strongly accented in the postmodern scientific discourse, the multitude of the aspects and processes manifested within multidimensional areas of human life and cultural communities (diversified by cultural differences) require current, up-to-date, precise, and innovative interpretation of its discursive, theoretical and empirical meanings.Undertaking this challenge, the themes tackled within the framework of the journal “Multicultural Studies” set on one hand, the proposed discourse in empirical foundation, revealing wide range of cutting-edge research and empirical perspectives investigating multiculturalism, and on the other focusing on the specificity of cultural indicators, as the latter are subject to ongoing transformation in the context of institutionally and informally manifested multiculturalism, i.e. within the framework of cultural transmission, socialization, acculturation, education, resocialization, intercultural education, as well as upon contacts with cultural difference within professional activities, etc.  

Artykuł ten porusza zagadnienie metodologii indygenicznej, która wpisuje się w szerszą refleksję nad emancypacyjnym paradygmatem badań jakościowych, zorientowanych na lokalne, kulturowo zróżnicowane społeczności. Autorka przedstawia źródła oraz cechy charakterystyczne metodologii indygenicznych, wskazując na ich konkretne przejawy w ramach projektów badawczych z Australii, Kanady i Nowej Zelandii o społeczno-kulturowej proweniencji. W kontekście praktycznym refleksje te mogą posłużyć za inspirację dla kulturowo wrażliwych (dotyczących mniejszości kulturowych lub społeczności wykluczonych), idiograficznych projektów badawczych, wzbogacając nie tylko warsztat badacza, lecz także przyczyniając się do zwiększenia pola świadomych wyborów metodologicznych socjologów, pedagogów, etnografów i innych przedstawicieli europejskich nauk społecznych i humanistycznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89929   ISSN 2543-7895

DOI:

10.23734/mcs.2018.1.143.158

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 1/2018, s. 143-158

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Justyna Pilarska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Sep 12, 2018

Number of object content hits:

171

Number of object content views in PDF format

197

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95838

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information