Object's details: Kryteria dopuszczalności stosowania monitoringu w miejscu pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy w świetle reformy ochrony danych osobowych

PDF
Structure
Prawo Mediów Elektronicznych.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy