Object's details: Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w trybie art. 65a k.k.w.

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy