Object

Title: Mentor/tutor of elementary education student practice – on the face of social roles and mutual expectations ; Opiekun praktyk studenta edukacji elementarnej – na styku ról społecznych i wzajemnych oczekiwań

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mentor/tutor of elementary education student practice – on the face of social roles and mutual expectations  
Opiekun praktyk studenta edukacji elementarnej – na styku ról społecznych i wzajemnych oczekiwań

Creator:

Chybicka, Małgorzata   Kozłowska, Wiesława   Łechtańska, Ewa

Subject and Keywords:

early school education   teachers’ competences   teacher trainer  
edukacja wczesnoszkolna   kompetencje nauczyciela   opiekun praktyk studenckich

Abstract:

Presentation of the organizational framework of elementary education students’ practices at the Faculty of Pedagogy at State University of Applied Sciences in Konin (PWSZ). The fact is that practice time is a dynamic process that requires flexibility and openness on three sides: students, teacher trainers and academic teachers. We can find some interesting reflection around practices in pedagogical literature. Interesting aspect of the process of improving student’s practice is meeting of different expectations with the reality of the following professional roles and perspectives: the trainee, the mentor in the place of the student’s practice, the tutor of practices at the university.  

Przedstawienie ram organizacji praktyk dla kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja elementarna w PWSZ w Koninie. Uwypuklenie kwestii związanych z faktem, że czas praktyk to dynamiczny proces, wymagający elastyczności i otwartości z trzech stron: studentów, nauczycieli praktyków i nauczycieli akademickich. Zetknięcie różnych wyobrażeń z rzeczywistością realiów następujących ról zawodowych: praktykanta, mentora w placówce, opiekuna praktyk ze strony uczelni.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89436   ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.036

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 209-223

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Chybicka   Copyright by Wiesława Kozłowska   Copyright by Ewa Łechtańska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2022

In our library since:

Mar 12, 2018

Number of object content hits:

294

Number of object content views in PDF format

358

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94939

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information