Object

Title: Teacher as a key element of the educational environment of a young child in mathematics education ; Nauczyciel jako kluczowy element środowiska edukacyjnego małego dziecka w nauczaniu matematyki

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teacher as a key element of the educational environment of a young child in mathematics education  
Nauczyciel jako kluczowy element środowiska edukacyjnego małego dziecka w nauczaniu matematyki

Creator:

Dobrowolska, Małgorzata

Subject and Keywords:

early school education   mathematics   math for children   math teacher   preschool education teacher   young child  
edukacja przedszkolna   edukacja wczesnoszkolna   małe dziecko   matematyka   nauczyciel matematyki wczesnoszkolnej

Description:

Tom składa się z czterech rozdziałów, które odzwierciedlającą główne wątki dyskusji nad uwarunkowaniami poznawania przez dzieci świata i swoich możliwości.

Abstract:

Mathematics occupies a special position in the contemporary education. As a common language of man and nature, it is a crucial subject for the student’s future career in a world dominated by technology. On the other hand, it plays a social function adequate for its royal title: as befits a true queen, it ennobles or degrades, perpetuates the existing hierarchy or reshuffles it, punishes and rewards, disciplines and liberates. Research shows that a small child is a born mathematician, and a vast majority of kindergarten children show predispositions to learning this subject. Despite this fact, a widely shared belief sees mathematics as a knowledge for the chosen ones, and similar surveys, carried out for older pupils, seem to confirm this notion. In this paper, we propose a way out of this apparent paradox, by re-defining the role of a teacher in the mathematical education of a small child.  

Matematyka zajmuje we współczesnej edukacji pozycję szczególną. Jako wspólny język człowieka i przyrody jest ona dyscypliną kluczową dla przyszłych losów ucznia w świecie zdominowanym przez technologię. Pełni ona także funkcję społeczną, adekwatną do tytułu królowej nauk: nobilituje lub degraduje, utrwala hierarchie lub pomaga dokonać przetasowań, karze i nagradza, dyscyplinuje i wyzwala. Badania potwierdzają, że predyspozycje w tym kierunku wykazuje zdecydowana większość kilkulatków. Mimo to w świadomości społecznej matematyka pozostaje wiedzą dla wybranych, a badania przeprowadzane na starszych rocznikach wydają się tę tezę potwierdzać. W pracy zaproponowano drogę wyjścia z tego pozornego paradoksu, dzięki nowemu zdefiniowaniu roli, jaką w procesie edukacji matematycznej małego dziecka odgrywa nauczyciel.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89112   ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.054

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 217-225

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Dobrowolska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Dec 21, 2017

Number of object content hits:

188

Number of object content views in PDF format

219

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94502

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information