Object

Title: The Phenomenon of Existential Dimensions of Utopian Thinking ; Fenomen egzystencjalnych wymiarów myślenia utopijnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Phenomenon of Existential Dimensions of Utopian Thinking  
Fenomen egzystencjalnych wymiarów myślenia utopijnego

Creator:

Gara, Jarosław

Subject and Keywords:

models of utopian thinking   existential experience   educational experience   phenomenological analysis  
modele myślenia utopijnego   doświadczenie egzystencjonalne   doświadczenie edukacyjne   analiza fenomenologiczna

Abstract:

The author distinguishes and analyzes two types of utopian thinking and the accompanying idealistic reasoning heuristics. The first model of utopian thinking can be summarized as one absolutizing The-Same (that-which-is-the-same), while the second consists in absolutizing The-Other (that-which-is-entirely-other). A metaphorical exemplification of the first model is the topos associated with the mythological tale of Odysseus' homeland; the same role in the case of the second model is played by the topos represented by the biblical story of Abraham and the Promised Land. In each of these models, we are dealing with emphasis being placed on the existential dimension of seeking the path „towards”: in the first case, to an already-familiar place (The-Same), and in the second case, to a place not yet known (The-Other). The-Same and The-Other, however, are not simple and pure antinomies, because The-Same contains constitutively an element of The-Other, while an element of The-Same can be found within The-Other as well. Human educational experience, considered in terms of idealistic absolutization of The-Same and The-Other and the existential dialectic of their unequivalence thus appears to be suspended between hope and the need to return to the native land (reality of The-Same), and the hope and desire to enter the Promised Land (reality of The-Other).  

Autor podejmuje analizę dwóch typów myślenia utopijnego oraz towarzyszących im idealistycznych heurystyk rozumowania. Pierwszy model myślenia utopijnego można określić mianem absolutyzacji Tego-Samego (tego-co-jest-takie-samo),a drugi absolutyzacji Tego-Innego (tego-co-jest-całkowicie-inne). Metaforyczną egzemplifikacją pierwszego modelu jest topos związany z mitologiczną opowieścią o ziemi ojczystej Odyseusza, a drugiego topos związany z biblijną opowieścią o ziemi obiecanej Abrahama. W każdym z tych modeli mamy do czynienia z wyeksponowaniem egzystencjalnego wymiaru poszukiwania drogi „do”: w pierwszym przypadku doznanego już miejsca (Tego-Samego), a w drugim przypadku do nieznanego jeszcze miejsca (Tego-Innego). Owe figury Tego-Samego i Tego-Innego nie są jednak prostymi antynomiami, ponieważ w Tym-Samym konstytutywnie zawarty jest pierwiastek Tego-Innego, a w Tym-Innym zawarty jest element Tego-Samego. Doświadczenie edukacyjne człowieka rozpatrywane w kategoriach idealistycznej absolutyzacji Tego-Samego i Tego-Innego oraz egzystencjalnej dialektyki ich nierównorzędności jawi się zaś jako rozpostarte pomiędzy nadzieją i potrzebą powrotu do ziemi ojczystej (rzeczywistości Tego-Samego) oraz nadziei i potrzeby wkroczenia do ziemi obiecanej (rzeczywistości Tego-Innego).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78773   ISBN 978-83-62618-23-1

DOI:

10.34616/22.19.101

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T.1, s. 11-24.

Rights holder:

Copyright by Jarosław Gara

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 1, 2023

In our library since:

Feb 1, 2017

Number of object content hits:

181

Number of object content views in PDF format

206

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/81187

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information