Object

Title: Aporetic nature of existential experience as a premise for constructing/deconstructing utopian thinking ; Aporetyczna natura doświadczenia egzystencjalnego jako przesłanka konstruowania/dekonstruowania myślenia utopijnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aporetic nature of existential experience as a premise for constructing/deconstructing utopian thinking  
Aporetyczna natura doświadczenia egzystencjalnego jako przesłanka konstruowania/dekonstruowania myślenia utopijnego

Creator:

Gara, Jarosław

Subject and Keywords:

constructing utopian thinking   deconstructing utopian thinking   existential experience   phenomenological analysis  
analiza fenomenologiczna   dekonstruowanie myślenia utopijnego   doświadczenie egzystencjonalne   konstruowanie myślenia utopijnego

Abstract:

Utopian thinking is a kind of utopian vision/belief in the fact that constitutively another world is not only possible, but also necessary. This vision is based on the unconditional and absolute negation of what is existing here and now and the unconditional absolute affirmation of what is Imagined there and then. Any such vision grows or is founded on the aporetic nature of existential experience, which opens a way for two types of reasoning: thinking by antinomies, which stands at the basis of the construction of utopian thinking and thinking by paradoxes, which stands at the basis of deconstructing utopian thinking. The basic criterion showing inevitability, but also conditionality of the adequacy of these ways of thinking is what can be described as medium of distance. Successive approximations within the experience of everyday life exhaust the possibility of simple thinking by antinomies as an adequate way of relating to the surrounding reality and opening the way of thinking by paradoxes.  

Myślenie utopijne to swoista wizja/wiara w to, że konstytutywnie inny świat jest nie tylko możliwy, lecz także i konieczny. Wizja ta opiera się na bezwarunkowej i totalnej negacji tego, co Zastane tu i teraz oraz bezwarunkowej i totalnej afirmacji tego, co Wyobrażone tam i wtedy. Każda taka wizja wyrasta lub też ufundowana jest w aporetycznej naturze doświadczenia egzystencjalnego, które otwiera dwojakiego rodzaju drogę rozumowania: myślenia antynomiami, stojącego u podstaw konstruowania myślenia utopijnego, oraz myślenia paradoksami, stojącego u podstaw dekonstruowania myślenia utopijnego. Podstawowym kryterium ukazującym nieuniknioność, ale i warunkowość adekwatności tych sposobów myślenia jest zaś to, co można określić mianem medium dystansu. Kolejne przybliżenia w obrębie doświadczenia świata życia codziennego wyczerpują możliwość prostego myślenia antynomiami jako adekwatnego sposobu odnoszenia się do otaczającej rzeczywistości, otwierając drogę do myślenia paradoksami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87500   ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.133

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 49-63.

Rights holder:

Copyright by Jarosław Gara

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 1, 2023

In our library since:

Dec 18, 2017

Number of object content hits:

131

Number of object content views in PDF format

152

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92823

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information