Object

Title: Jest taki świat, który stwarza możliwość autentycznego Bycia Razem, czyli kilka refleksji o rodzinnym doświadczaniu lasu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jest taki świat, który stwarza możliwość autentycznego Bycia Razem, czyli kilka refleksji o rodzinnym doświadczaniu lasu

Alternative title:

There is a world that creates the possibility of authentic Being Together, or a few reflections on the family experience of the forest

Creator:

Golonka-Legut, Joanna

ORCID:

0000-0002-6449-8157

Subject and Keywords:

family   family relationships   family bonds   forest pedagogy   forest experience   being in the forest   forest practices   non-formal education  
rodzina   relacje rodzinne   więź rodzinna   pedagogika lasu   doświadczanie lasu   leśne bycie   leśne praktyki   edukacja nieformalna

Abstract:

While reflecting about/on a forest, we can notice that it is cognitively interesting to (re)cognize it through both human–nature, human–environment, human–forest relationship, and in the context of forming and nurturing interpersonal bonds. In this context, noticing and understanding the forest as a unique space for family relationships becomes an important direction of thinking. How can we, then, understand the forest as a family space? How can the forest become and be a family micro-world? What value can family experiences in a forest have for nurturing family bonds? I will search for answers to these questions by referring to the literature on the subject and by presenting selected practices of family trips to forests (practices of “being in the forest”). In a wider perspective, the paper is a voice in the discussion on the educational potential of forests or for treating themas a lifelong learning space.  

Podejmując refleksję wokół lasu, nad nim lub o nim, można dostrzec, że interesującą poznawczo perspektywą jest (roz)poznawanie go zarówno przez pryzmat relacji człowiek–natura, człowiek–przyroda, człowiek–las, jak i w perspektywie tworzenia się i pielęgnowania więzi międzyludzkich. W takim ujęciu ważnym kierunkiem myślenia staje się dostrzeżenie i (z)rozumienie lasu jako szczególnej przestrzeni rodzinnych relacji. W jaki sposób można zatem rozumieć las jako przestrzeń życia rodziny? Jak las może stawać się i być jej mikroświatem? Jakie znaczenie może mieć rodzinne doświadczanie lasu dla pielęgnowania więzi rodzinnych? Na te pytania będę poszukiwała odpowiedzi, odnosząc się do literatury przedmiotu oraz ukazując wybrane praktyki leśnych wypraw dla rodzin (praktyki „leśnego bycia”). W szerszej perspektywie przedstawione zagadnienia stanowią głos w dyskusji na temat edukacyjnego potencjału lasu, jego rozumienia jako przestrzeni całożyciowego uczenia się.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:137087   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2022.4.165.177

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

z.m.

Object collections:

Last modified:

Apr 21, 2023

In our library since:

Apr 12, 2023

Number of object content hits:

20

Number of object content views in PDF format

23

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146617

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information