Object

Title: Fundacje prawa publicznego w świetle dorobku naukowego Tadeusza Bigi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fundacje prawa publicznego w świetle dorobku naukowego Tadeusza Bigi

Alternative title:

Foundations of Public Law in the Light of Tadeusz Bigo’s Academic Achievements

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Mędrzycki, Radosław

ORCID:

0000-0002-9407-4881

Subject and Keywords:

foundation   foundation of public law   Tadeusz Bigo   public-legal association  
fundacja   fundacja prawa publicznego   Tadeusz Bigo

Tags:

związek publiczno-prawny

Abstract:

The aim of the article is to characterize the notion of a public-law foundation against the background of Tadeusz Bigo’s reflection on public-legal relations. There should be emphasized the importance of work of Professor Tadeusz Bigo for the current doctrine of administrative law. Examples of contemporary foundations of public law illustrate the considerations undertaken in the article. The content of the article is divided into three chapters, introduction, and conclusion. In the research, a theoretical-legal method and a dogmatic-legal method were used. The research shows that there is a theoretical possibility to include public-law-foundations in the category of public-legal-associations, although such categorization encounters difficulties related to the factual substrate of foundations.  

Celem artykułu jest charakterystyka pojęcia fundacji prawa publicznego na tle refleksji Tadeusza Bigi poświęconej związkom publicznoprawnym. Należy podkreślić ogromne znaczenie dorobku Profesora dla obecnej doktryny prawa administracyjnego. Rozważania podjęte w artykule są zobrazowane przykładami współczesnych fundacji prawa publicznego. Treść artykułu dzieli się na trzy rozdziały oraz wstęp i zakończenie z wnioskami. W badaniach użyto metody teoretycznoprawnej oraz dogmatycznoprawnej. Badania wykazały, iż istnieje teoretyczna możliwość zaliczenia fundacji prawa publicznego do kategorii związków publicznoprawnych, chociaż taka kategoryzacja napotyka na trudności związane z rzeczowym substratem fundacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136370   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.23

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

9

Number of object content views in PDF format

13

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146191

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information