Object

Title: Związek metropolitalny jako organizator publicznego transportu zbiorowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Związek metropolitalny jako organizator publicznego transportu zbiorowego

Alternative title:

Metropolitan Union as an Organizer of Public Collective Transport

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Mielczarek-Mikołajów, Justyna

ORCID:

0000-0001-8706-2930

Subject and Keywords:

Tadeusz Bigo   metropolitan union   collective public transport  
Tadeusz Bigo   związek metropolitalny   zbiorowy transport publiczny

Abstract:

Tadeusz Bigo is presented in literature primarily as the author of the theory of local self-government and the concept of public-legal relationships. Therefore, the question arises whether the structures of a public-law union can be helpful in examining other legal structures, e.g. a metropolitan union. Currently, there is a dispute in Poland over the legal nature of the metropolitan union. The only example of the functioning of such an entity in our country is the metropolitan association of the Silesian Voivodeship. The analysis made in this article will mainly concern the performance of tasks in the field of collective public transport in the Silesian metropolis.  

Tadeusz Bigo jest przedstawiany w literaturze przede wszystkim jako autor teorii samorządu terytorialnego i koncepcji związków publicznoprawnych. W tym kontekście powstaje pytanie, czy konstrukcja związku publicznoprawnego może być pomocna przy badaniu innych konstrukcji prawnych, na przykład związku metropolitalnego. Obecnie w Polsce toczy się spór dotyczący charakteru prawnego związku metropolitalnego. Jedyny przykład funkcjonowania takiego podmiotu w naszym kraju stanowi związek metropolitalny województwa śląskiego. Analiza dokonana w ramach niniejszego artykułu będzie dotyczyć przede wszystkim wykonywania zadań w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie metropolii śląskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136371   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.24

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

29

Number of object content views in PDF format

33

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146192

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information