Object

Title: Tadeusz Antoni Bigo (1894-1975). The way to university professorial chair in Wrocław ; Tadeusz Antoni Bigo (1894-1975). Droga na katedrę uniwersytecką we Wrocławiu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tadeusz Antoni Bigo (1894-1975). The way to university professorial chair in Wrocław  
Tadeusz Antoni Bigo (1894-1975). Droga na katedrę uniwersytecką we Wrocławiu

Creator:

Żukowski, Przemysław Marcin

Subject and Keywords:

administrative law   John Casimir University (University of Lviv)   Tadeusz Bigo   Jagiellonian University; University of Wrocław   history of law  
prawo administracyjne   Uniwersytet Wrocławski   Uniwersytet Jagielloński   Tadeusz Bigo   historia prawa   Uniwersytet Jana Kazimierza

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

T. Bigo was born on 30th March 1894. After passing school-leaving exams in his hometown, he studied at Faculties of Law in Cracow and Vienna. On 5th April 1919 he became Doctor of Juristic Science. At the beginning he worked for the Polish public service and local government. In 1922 he started to work at the Faculty of Law and Political Skills at the University of Lviv. There, on 15th June 1928 he was given veniam legendi in administrative law. On 1st September 1939 he was nominated to the professorial chair.During the Second World War he lived in Lviv, Warsaw and Cracow. In 1945 he was the leading candidate for the Faculty of Administrative Law in Cracow, but he was also given an offer to work in Wrocław, which he accepted. During the interwar period he was one of the best specialist in the area of knowledge concerning local governments. In 1945 he established Wrocław’s school of administrative law. The University of Wrocław decided to honour him by awarding him a honorary doctorate. Unfortunately, T. Bigo died on 1st of September 1975.  

Tadeusz Bigo urodził się 30 marca 1894 r. w Mielcu. Po uzyskaniu matury w swoim rodzinnym mieście odbył studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie w Wiedniu. W Krakowie 5 IV 1919 r. uzyskał doktorat praw. Początkowo pracował w polskiej administracji samorządowej i państwowej. W 1922 r. rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Tam uzyskał habilitację (veniam legendi) z zakresu prawa administracyjnego 15 czerwca 1928 r. Z dniem 1 września 1939 r. objął katedrę uniwersytecką jako profesor nadzwyczajny.Lata II wojny światowej spędził we Lwowie, Warszawie i Krakowie. W 1945 r. był najpoważniejszym kandydatem do objęcia katedry prawa administracyjnego w Krakowie. Niemniej, otrzymał propozycję pracy we Wrocławiu i ją przyjął. W okresie międzywojennym był jednym z najwybitniejszych znawców zagadnień związanych z samorządem terytorialnym. Po 1945 r. stworzył wrocławską szkołę prawa administracyjnego. Uniwersytet we Wrocławiu pragnął uhonorować swojego profesora tytułem doktora honoris causa. Niestety Tadeusz Bigo nie dożył dnia promocji. Zmarł 1 września 1975 r.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:66077   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Przemysław Marcin Żukowski

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 18, 2015

Number of object content hits:

762

Number of object content views in PDF format

1123

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/67757

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information