Object

Title: Rada Sądownictwa Republiki Litewskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada Sądownictwa Republiki Litewskiej

Alternative title:

Judicial Council of the Republic of Lithuania

Creator:

Balicki, Ryszard (1968- )   Juškevičiūtė-Vilienė, Agne

ORCID:

0000-0002-9192-908X   0000-0002-0295-054X

Subject and Keywords:

Lithuania   Judicial Council   judicial power   judge   authority   constitution  
Litwa   Rada Sądownictwa   władza sądownicza   sędzia   władza   konstytucja

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The article analyses the political position, composition, organisation and competence of the Judicial Council in the Republic of Lithuania. It is a constitutional body guarding the independence of the institution responsible for the selection and promotion of judges. The purpose of this text is to present the principles of the institution’s functioning and evolution of its inclusion in the legal system of the Republic of Lithuania.  

Artykuł analizuje pozycję polityczną, skład, organizację i kompetencje Rady Sądowni-ctwa w Republice Litewskiej. Jest to organ konstytucyjny, który strzeże niezależności instytucji odpowiedzialnej za wybór i awans sędziów. Celem tego tekstu jest przedstawienie zasad funkcjonowania instytucji i ewolucji włączenia jej do systemu prawnego Republiki Litewskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108941   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.9

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 93-101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

123

Number of object content views in PDF format

127

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118621

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Rada Sądownictwa Republiki Litewskiej Jul 19, 2023

This page uses 'cookies'. More information