Object

Title: Państwowa Rada Sądownictwa w Republice Chorwacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Państwowa Rada Sądownictwa w Republice Chorwacji

Alternative title:

The State Judicial Council in Croatia

Creator:

Składowski, Konrad

ORCID:

0000-0003-3199-7440

Subject and Keywords:

State Judicial Council   Constitution of Croatia   judiciary   courts in the Republic of Croatia  
Państwowa Rada Sądownictwa   Konstytucja Chorwacji   władza sądownicza   sądy w Republice Chorwacji

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The State Judicial Council is a constitutional body in Croatia. In accordance with the Constitution, the Council consists of eleven members elected for a four-year term of office: seven judges, two professors of legal sciences and two deputies to the Sabor, one of whom must be a member of the opposition. Members of the Council from among the judges are elected by the judges. The procedure of its selection and competences are regulated in detail by the Act on the State Judicial Council.  

Państwowa Rada Sądownictwa jest w Chorwacji organem konstytucyjnym. Zgodnie z postanowieniem Konstytucji Rada składa się z jedenastu członków wybieranych na czteroletnią kadencję: siedmiu sędziów, dwóch profesorów nauk prawnych i dwóch deputowanych do Saboru, z których jeden musi być członkiem opozycji. Członków Rady z grona sędziów wybierają sędziowie. Tryb jej wyboru oraz kompetencje szczegółowo reguluje ustawa o Państwowej Radzie Sądowniczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108934   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.2

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 17-26

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

28

Number of object content views in PDF format

33

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118614

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information