Object

Title: Rada sądownictwa w Holandii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada sądownictwa w Holandii

Alternative title:

The Council for the Judiciary in the Netherlands

Creator:

Bień-Kacała, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-9559-3130

Subject and Keywords:

Netherlands   judiciary   council of judiciary   impartiality of the court expert   judicial independence  
Holandia   sądownictwo   rada sądownictwa   niezawisłość sędziów   niezależność sądów

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The paper presents the Dutch Council for the Judiciary. The Dutch Council for the Judiciary is a body with a relatively short tradition. It began operating on 1 January 2002. The Council for the Judiciary is seen as a link between the Minister of Justice and the courts. It was created to ensure separation in the relations between these bodies.The matters of judicial administration should be dealt with by the judiciary itself. The author describes the position and competences of the Council.  

Artykuł jest omówieniem Holenderskiej Rady Sądownictwa — organu o stosunkowo niedługiej tradycji. Rozpoczęła ona swoje funkcjonowanie 1 stycznia 2002 roku. Rada Sądownictwa jest postrzegana jako łącznik między Ministrem Sprawiedliwości a sądami. Została utworzona, aby zapewnić rozdział w relacjach między tymi organami. Sprawami administracji sądowej powinno zajmować się samo sądownictwo. Autorka opisuje ustrój i kompetencje Rady.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108939   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.7

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 71-82

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

244

Number of object content views in PDF format

254

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118619

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Rada sądownictwa w Holandii Jul 19, 2023

This page uses 'cookies'. More information