Object

Title: Rada do spraw Administracji Sądów w Estonii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada do spraw Administracji Sądów w Estonii

Alternative title:

The Council for Administration of Courts in Estonia

Creator:

Dąbrowski, Marcin

ORCID:

0000-0001-8780-9715

Subject and Keywords:

Estonia   Council for Administration of Courts   judicial power   judge   constitution  
Estonia   Rada do spraw Administracji Sądów   władza sądownicza   sędzia   konstytucja

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The Council for Administration of Courts in Estonia is not a typical national judicial authority that actively participates in the appointment of judges and which safeguards their independence and independence of the courts. It is the body that has been appointed to co administer the courts and control limit the competences of the Minister of Justice. This status of the Council results from the omission of this body in the provisions of the Constitution of the Republic of Estonia. The position of the Council was shaped at the level of laws 10 years after the Estonian Constitution was adopted. Protection of courts is implemented as an additional function. The main task of the Council is to improve the management of courts.  

Rada do spraw Administracji Sądów w Estonii nie jest typowym krajowym organem sądownictwa, który aktywnie bierze udział w powoływaniu sędziów i który stoi na straży ich niezawisłości i niezależności sądów. Jest ona organem, który został powołany do współadministrowania sądami i kontrolowania (ograniczenia) kompetencji ministra sprawiedliwości. Taki status Rady jest efektem pominięcia tego organu w postanowieniach Konstytucji Republiki Estonii. Pozycja Rady została ukształtowana na poziomie ustaw w ciągu dziesięciu lat po uchwaleniu Konstytucji Estonii. Ochrona sądów realizowana jest jako funkcja dodatkowa. Zasadniczym zadaniem Rady jest usprawnienie zarządzania sądami

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108936   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.4

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 39-48

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

44

Number of object content views in PDF format

49

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118616

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Rada do spraw Administracji Sądów w Estonii Jul 19, 2023

This page uses 'cookies'. More information