Object

Title: Rada Główna Władzy Sądowniczej w Hiszpanii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada Główna Władzy Sądowniczej w Hiszpanii

Alternative title:

The General Council of the Judiciary in Spain

Creator:

Glejt-Uziębło, Paulina   Uziębło, Piotr

ORCID:

0000-0001-6482-5253   0000-0003-2473-9240

Subject and Keywords:

General Council of the Judiciary   Spain   judicial power   independence of the judiciary  
Rada Główna Władzy Sądowniczej   Hiszpania   władza sądownicza   niezależność sądownictwa

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

In this article, the authors focus on showing the normative structure of the General Council of the Judiciary as a specific body aimed at protecting the independence of the courts and the independence of the judiciary. In the content of the article they analyse the principles of creation of this body, its internal organisation and competences. The main purpose of this analysis is to answer the question of whether Spanish solutions can be an inspiration to other states that want to properly protect the above values. However, the conclusions are not positive. A very narrow constitutional regulation, and thus granting of significant freedom for the legislator in shaping the General Council, causes basic weaknesses related to the functioning of a kind of “government” of judges.  

W niniejszym artykule autorzy koncentrują się na ukazaniu ukształtowania normatywnego Rady Głównej Władzy Sądowniczej jako specyficznego organu mającego na celu ochronę niezależności sądów i niezawisłości władzy sądowniczej. Analizując zasady kreacji tego organu, jego wewnętrzną organizację i kompetencje, starają się odpowiedzieć na pytanie, czy rozwiązania hiszpańskie mogą stanowić inspirację dla innych państw, które wskazane wartości chcą chronić w sposób należyty. Konkluzja nie jest jednak pozytywna, gdyż bardzo wąska regulacja konstytucyjna, a tym samym pozostawienie ustawodawcy, w warunkach hiszpańskich silnie upolitycznionego, daleko idącej swobody w ukształtowaniu Rady Głównej powoduje podstawowe słabości związane z funkcjonowaniem swoistego „rządu” sędziów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108938   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.6

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 59-70

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

202

Number of object content views in PDF format

208

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118635

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Rada Główna Władzy Sądowniczej w Hiszpanii Jul 19, 2023

This page uses 'cookies'. More information