Object

Title: Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1918)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1918)

Creator:

Dolata, Tomasz

Subject and Keywords:

Polish Kingdom   intellectual property   intellectual property law   history of copyright law   history of inventive law   history of combating unfair competition   history of protection of a business name  
Królestwo Polskie   własność intelektualna   prawo własności intelektualnej   historia prawa autorskiego   historia prawa wynalazczego   historia zwalczania nieuczciwej konkurencji   historia ochrony firmy handlowej

Description:

Wydanie drugie rozszerzone

Abstract:

The monograph concerns research on individual fields of intellectual property law in the Kingdom of Poland (1815-1918), that is copyright, inventive law, combating unfair competition and protection of the business name. In addition, the issues related to the science and legal journalism in the field of intellectual property in the Kingdom of Poland are presented in the work. The author proves that despite unfavorable historical conditions (dependence on the Russian Empire and its outdated legislation), all areas consisting of intellectual property developed in the Kingdom of Poland, although not uniformly and with varying intensity. The conducted research allowed the author to assign particular fields of intellectual property law in the Kingdom of Poland to appropriate theoretical models appearing in European legislation.  

Monografia dotyczy badań nad poszczególnymi dziedzinami prawa własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1918) czyli prawem autorskim, prawem wynalazczym, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i ochroną firmy. Ponadto w pracy przedstawiono zagadnienia związane z nauką i publicystyką prawniczą w sferze własności intelektualnej w Królestwie Polskim. Autor dowodzi, iż pomimo niekorzystnych uwarunkowań historycznych (zależność od Cesarstwa Rosyjskiego i jego nienowoczesnego ustawodawstwa), wszystkie dziedziny wchodzące w zakres własności intelektualnej rozwijały się w Królestwie Polskim, chociaż niejednolicie i z różną intensywnością. Przeprowadzone badania pozwoliły na przyporządkowanie poszczególnych dziedzin prawa własności intelektualnej w Królestwie Polskim do odpowiednich modeli teoretycznych występujących w prawodawstwach europejskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Stawarska-Rippel, Anna. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95556   ISBN 978-83-66066-60-1

DOI:

10.34616/23.19.017

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 139)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Dolata

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 23, 2022

In our library since:

Apr 11, 2019

Number of object content hits:

901

Number of object content views in PDF format

1182

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102016

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information