Object

Title: Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1915)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1915)

Creator:

Dolata, Tomasz

Subject and Keywords:

intellectual property   industrial property   copyright protection   protection of inventions and trademarks   combating unfair competition   protection of the right to the name of the trading company   law in the Kingdom of Poland (1815-1915)  
własność intelektualna   własność przemysłowa   ochrona prawa autorskiego   ochrona wynalazków i znaków towarowych   zwalczanie nieuczciwej konkurencji   ochrona firmy   prawo w Królestwie Polskim (1815-1915)

Abstract:

The monograph deals with scientific research into various fields of intellectual property law in the Kingdom of Poland (1815-1915), namely copyright, inventive law, combating unfair competition and protection of the right to the name of the trading company. In addition, the paper presents issues related to sciences and law journalism in the field of intellectual property in the Kingdom of Poland. The author argues that despite unfavorable historical conditions (dependence on the Russian Empire and its outdated legislation), all fields of intellectual property developed in the Kingdom of Poland, although not uniformly and with varying intensity.  

Monografia dotyczy badań nad poszczególnymi dziedzinami prawa własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1915) czyli prawem autorskim, prawem wynalazczym, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i ochroną firmy. Ponadto w pracy przedstawiono zagadnienia związane z nauką i publicystyką prawniczą w sferze własności intelektualnej w Królestwie Polskim. Autor dowodzi, iż pomimo niekorzystnych uwarunkowań historycznych (zależność od Cesarstwa Rosyjskiego i jego nienowoczesnego ustawodawstwa), wszystkie dziedziny wchodzące w zakres własności intelektualnej rozwijały się w Królestwie Polskim, chociaż niejednolicie i z różną intensywnością.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79800   ISBN 978-83-65431-67-7

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 97)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Dolata

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 23, 2022

In our library since:

Oct 13, 2017

Number of object content hits:

1 646

Number of object content views in PDF format

2187

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84634

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information