Object

Title: Odpowiedzialność za udostępnianie hiperłączy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odpowiedzialność za udostępnianie hiperłączy

Alternative title:

Responsibility for sharing hyperlinks

Creator:

Milczarek, Ewa

Subject and Keywords:

sharing hyperlinks   copyright   intellectual property   internet law   hyperlink   public sharing   intellectual property rights  
udostępnianie hiperłączy   prawo autorskie   dobra intelektualne   prawo Internetu   hiperłącze   publiczne udostępnianie   prawo własności intelektualnej

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

In the present study the author analyzes the responsibility for placing the hyperlink on the webpage. The following issues have been addressed that affect the responsibility for making hyperlinks available: placing a link on the page for profit or non-profit purposes, and having the knowledge that the copyright holder did not allow the original works to be made available on this site. It is necessary to maintain a fair balance between the rights of creators, Internet users and the protection of freedom of expression and freedom of information. This is extremely difficult because too restrictive regulation may have a negative impact on technological progress and the development of the information society, which requires broad access to knowledge, including intellectual property. Regulating too much freedom will strike the rights of the creators. According to the author, currently, the biggest problem is the state of legal uncertainty associated with the difficulty to identify types of behavior violating the law and a feeble level of real effectiveness enforcing the rights of creators.  

W niniejszym opracowaniu autorka bada zakres odpowiedzialności za umieszczenie hiperłącza na stronie. Na tym tle poruszono następujące kwestie mające wpływ na odpowiedzialność za udostępnianie hiperłączy: umieszczenie linku na stronie w celach zarobkowych lub bez takiego celu oraz posiadanie wiedzy, że podmiot prawa autorskiego nie zezwolił na pierwotne udostępnienie utworów na tej stronie. Konieczne jest zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy prawami twórców, użytkowników Internetu oraz ochroną wolności wypowiedzi i swobodą przepływu informacji. Jest to niezwykle trudne, gdyż zbyt rygorystyczna regulacja może mieć negatywny wpływ na postęp technologiczny i rozwój społeczeństwa informacyjnego, które wymagają szerokiego dostępu do wiedzy, w tym dóbr intelektualnych. Regulacja dająca zbyt dużą swobodę uderzy w prawa twórców. Według autorki obecnie największym problemem jest stan niepewności prawa związany z trudnościami w określeniu typów zachowań naruszających prawo oraz nikłym poziomem realnej skuteczności egzekwowania praw twórców.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:124403   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 2 s. 16-24

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Apr 30, 2021

Number of object content hits:

89

Number of object content views in PDF format

98

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134956

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information