Object

Title: Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym w sprawach o naruszenie praw autorskich

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym w sprawach o naruszenie praw autorskich

Creator:

Szynkarek, Jakub

Subject and Keywords:

preservation of evidence   intellectual property law   copyright law   Directive 2004/48/EC  
zabezpieczenie dowodów   prawo własności intelektualnej   prawo autorskie   dyrektywa 2004/48/WE

Description:

(E-Monografie ; nr 123)

Abstract:

The aim of the dissertation was an attempt to answer the question whether the provisions of both Polish Act on Copyright and Neighboring Rights and Code of Civil Procedure, on measures to preserve evidence, meet the needs of the practice and comply with the requirements of Directive 2004/48/EC. Among possible provisional measures to ensure the preservation of evidence should apply, in particular, a detailed description with or without the taking of samples, or the physical seizure of the infringing goods and the materials and tools used in the production and/or distribution of these goods and the documents relating thereto. Current Polish legal institution for preservation of evidence does not fully fulfil the postulate of the procedural preference of the injured party in civil proceedings in cases of copyright infringement.  

Celem rozprawy doktorskiej była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy polskie przepisy zarówno ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie środków służących zabezpieczeniu dowodów, odpowiadają potrzebom praktyki, a także czy są zgodne z wymogami dyrektywy 2004/48/WE. Wśród możliwych do wykorzystania środków tymczasowych zapewniających zachowanie dowodów zastosowanie powinny mieć w szczególności szczegółowy opis z pobieraniem próbek lub bez, zajęcie fizyczne naruszających prawo towarów, a także materiałów i narzędzi użytych do produkcji i/lub dystrybucji tych towarów oraz związanych z nimi dokumentów. W obecnym stanie prawnym polska instytucja zabezpieczenia dowodów nie realizuje w pełni postulatu procesowego uprzywilejowania uprawnionego w postępowaniu cywilnym w sprawach o naruszenie praw autorskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Gil, Izabella. Rec.   Góra-Błaszczykowska, Agnieszka. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93986   ISBN 978-83-66066-19-9

Language:

pol

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jakub Szynkarek

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Nov 9, 2022

In our library since:

Dec 17, 2018

Number of object content hits:

7 109

Number of object content views in PDF format

10149

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/98947

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information