Object

Title: Sposoby ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku naruszenia praw autorskich w ramach działalności portalu internetowego w praktyce sądowej na tle wyroku SA w Warszawie z dn. 29 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 600/16

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sposoby ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku naruszenia praw autorskich w ramach działalności portalu internetowego w praktyce sądowej na tle wyroku SA w Warszawie z dn. 29 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 600/16

Alternative title:

Methods of setting the amount of compensation in the event of copyright infringement in the context of web portal activities in judicial practice against the background of the judgment of Court of Appeal in Warsaw of August 29 2017 in case VI ACa 600/16

Creator:

Skibicki, Rafał

Subject and Keywords:

copyright   internet   compensation   copyright infringement   illegal distribution  
prawa autorskie   internet   odszkodowania   naruszenie praw autorskich   nielegalne rozpowszechnianie

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

Never before has the infringement of copyrights been such an easy task. The main reason behind that is the Internet and the illegal sharing of the works which goes together with it. It is often said that law can not keep up with the technic. The same happens in this case. What is more, it seems that latest judgments have even weakened the protection of copyrights. In my paper I describe claims available for the authors, with a particular consideration of the claim for compensation for damages on general terms, especially in the light of the precedent judgment of the Court of Appeal in Warsaw from August 29, 2017 (case reference number: VI ACa 600/16)  

Naruszenie praw autorskich nie było nigdy wcześniej tak proste i banalne jak obecnie. Olbrzymie znaczenie w tej materii ma zwłaszcza Internet, a co za tym idzie nielegalne rozpowszechnianie za jego pomocą utworów. Często powtarza się, że prawo nie może nadążyć za techniką. Podobnie jest i w tym przypadku. Co więcej wydaje się, że orzecznictwo sądowe osłabia dotychczasową ochronę praw autorskich. W artykule omawiam dostępne roszczenia uprawnionemu, ze szczególnym uwzględnieniem roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych, zwłaszcza w świetle precedensowego orzeczenia sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 VIII 2017 r., sygn. akt VI ACa 600/16

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93977   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

216

Number of object content views in PDF format

236

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100519

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information