Object

Title: Inline linking and framing under copyright law ; Inline linking i framing w świetle prawa autorskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inline linking and framing under copyright law  
Inline linking i framing w świetle prawa autorskiego

Alternative title:

Inline linking and framing under copyright law

Creator:

Gabor, Dominik

ORCID:

0000-0003-3405-4026

Subject and Keywords:

inline linking   framing   internet   sharing   copyright law   CJEU   opinion of the Advocate General  
inline linking   framing   internet   udostępnienie   prawo autorskie   TSUE   opinia Rzecznika Generalnego

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The proceeding pending before the Court of Justice of the European Union, the case file number C-392/20, once again takes up the subject of linking in copyright law. In this case, the Court of Justice will conduct a simultaneous analysis of inline linking and framing in copyright law which will result in a significant ruling for the most popular ways of sharing in the Internet. Therefore, the conclusions from the Advocate General’s opinion, issued for the purposes of above-mentioned proceeding, seem to be extremely interesting and the Advocate General’s opinion will help the Court of Justice to adjudicate. Therefore, it is crucial to present the indicated issue of inline linking and framing. The basis of this article is the presentation of inline linking and framing in the light of copyright law by: defining indicated terms, analyzing the existing judicature of the Court of Justice and the judgments of Polish courts, as well as using the indications of the copyright law doctrine. Moreover, the article presents the key conclusions drawn from the opinion of the Advocate General in case C-392/20. The study also presents the significance of the decision to be issued in connection with the indicated opinion for inline linking and framing in copyright law.  

Postępowanie toczące się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygnaturze akt C-392/20, kolejny raz podejmuje temat linkowania w prawie autorskim. We wskazanej sprawie Trybunał dokona jednoczesnej analizy inline linkingu i framingu w prawie autorskim, co przełoży się na istotne orzeczenie dla tych najpopularniejszych sposobów udostępniania w sieci Internet. Wobec tego niezwykle interesujące wydają się wnioski wypływające z opinii Rzecznika Generalnego wydanej dla potrzeb przedmiotowego postępowania, która stanowi pomoc w orzekaniu przez Trybunał. W związku z powyższym kluczowe jest, aby przedstawić wskazane zagadnienie inline linkingu i framingu. Podstawą niniejszego artykułu jest prezentacja inline linkingu i framingu w świetle prawa autorskiego poprzez: zdefiniowanie wskazanych pojęć, analizę dotychczasowych judykatów Trybunału Sprawiedliwości oraz orzeczeń sądów polskich, a także za pomocą wskazań doktryny prawa autorskiego. Ponadto w treści artykułu zostały zaprezentowane kluczowe wnioski wypływające z opinii Rzecznika Generalnego w sprawie C-392/20. Opracowanie przedstawia również znaczenie orzeczenia, które zostanie wydane w związku ze wskazaną opinią, dla inline linkingu i framingu w prawie autorskim.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123613   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.379.403

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

335

Number of object content views in PDF format

339

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131351

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information