Object

Title: Odpowiedzialność za stosowanie hiperłączy (linków)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odpowiedzialność za stosowanie hiperłączy (linków)

Alternative title:

Liability for the use of hyperlinks (internet links)

Creator:

Maryniak, Łukasz

ORCID:

0000-0003-0198-9036

Subject and Keywords:

hyperlink   link   Internet   dissemination   liability  
hiperłącze   link   Internet   rozpowszechnianie   odpowiedzialność

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

In this article the author describes a relatively complicated and controversial issue of the use of hyperlinks (internet links), i.e. a situation in which illegally published material (a piece of work, image, false information) already functions in public domain (online), and the role of a given internet user is “only” limited to sharing that material. Simply put, activities of an internet user come down to pointing to a location of certain data, which, as a result, leads to actual permitting other internet users to get familiar with the data. The purpose of the present article is to answer the question whether such an internet user is sharing legally protected goods. If so, are they at risk of being held liable for such an activity?  

W niniejszym opracowaniu autor porusza stosunkowo skomplikowaną i kontrowersyjną kwestię stosowania odesłań (hiperłączy, linków), czyli sytuacji, w których bezprawnie udostępniony materiał (utwór, wizerunek, nieprawdziwe informacje) funkcjonuje już w przestrzeni publicznej (w Sieci), a rola danego internauty ogranicza się „jedynie” do przekazania (szerowania) tego materiału dalej. W pewnym uproszczeniu działanie użytkownika sprowadza się do wskazania lokalizacji określonych danych, co w konsekwencji prowadzi jednak do faktycznego umożliwienia innym internautom zapoznanie się z nimi. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy postępujący w ten sposób internauta dokonuje rozpowszechnienia chronionych prawnie dóbr? A jeśli tak, to czy grozi mu z tego tytułu określona odpowiedzialność prawna?

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Nekrosius, Vytautas   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:124954   doi:10.34616/134997       ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2021, 1 s. 20-30

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

May 17, 2021

Number of object content hits:

356

Number of object content views in PDF format

362

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134997

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information