Object

Title: Dostępność i wykorzystanie internetu w czasie pandemii w Polsce i UE

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dostępność i wykorzystanie internetu w czasie pandemii w Polsce i UE

Alternative title:

Availability and use of the Internet during the pandemic in Poland and the EU

Creator:

Grzega, Urszula

ORCID:

0000-0002-1220-7880

Subject and Keywords:

Internet access   Internet activity   household   pandemic  
dostęp do internetu   aktywność w Internecie   gospodarstwo domowe   pandemia

Abstract:

The aim of the considerations is to present the level of access to the Internet by households in Poland and other European Union countries, as well as the ways of using the Internet in the everyday life of Europeans in the time of the COVID-19 pandemic. The subjective scope of the research includes individual consumers and households. The time range covers the year 2020 (Internet availability indicators are additionally compared with the data from 2019). Research material is secondary sources of information. The applied research method should be defined as a descriptive analysis with elements of quantitative analysis. The measures adopted in the survey come from the electronic databases of Eurostat. These are indicators of household access to the Internet and measures of the use of modern information and communication technologies in European households. Over the last dozen or so years, and in particular in 2020, the importance of the Internet among individual consumption entities has increased significantly. Great progress has been made both in the availability of the Internet among households and in the possibilities of its use. Since the outbreak of the COVID-19 pandemic and the introduction of rules of conduct based on maintaining social distancing and other restrictions, the share of people constantly using the Internet has increased. In 2020, 80% of people aged 16–74 in the EU-27 reported using the internet on a daily basis. This share varied from 62% in Bulgaria to 94% in Denmark. In Poland, it was at the level of 72%. In 2020, consumers used the internet mainly to send and receive email, play games, listen to music, watch TV or movies, search for information about goods and services, contact others via instant messaging, read news, and make phone calls or video calls. More than half of the respondents also used the Internet to make banking transactions, participate in social networks and search for health information. The problem of the availability and use of modern information and communication technologies is related, on the one hand, to threats resulting from the potential digital exclusion, and on the other hand, to e-addiction among consumers and new trends in their behavior.  

Celem rozważań jest przedstawienie poziomu dostępu gospodarstw domowych do internetu w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej oraz sposobów wykorzystania internetu w życiu codziennym Europejczyków w dobie pandemii COVID-19. Zakres podmiotowy badań stanowią konsumenci indywidulni oraz gospodarstwa domowe. Zakres czasowy obejmuje rok 2020 (wskaźniki dostępności internetu zestawiono dodatkowo z danymi z 2019 r.). Materiał badawczy stanowią wtórne źródła informacji. Zastosowaną metodę badawczą określić należy jako analizę opisową z elementami analizy ilościowej. Miary przyjęte w badaniu pochodzą z elektronicznych baz danych Eurostatu. Są to wskaźniki dostępu gospodarstw domowych do internetu oraz miary wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w europejskich gospodarstwach domowych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, a w szczególności w 2020 r., istotnie wzrosło znaczenie internetu wśród indywidualnych podmiotów konsumpcji. Zaszedł duży postęp zarówno w dostępności internetu wśród gospodarstw domowych, jak i w możliwościach jego wykorzystania. Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 i wprowadzenia reguł postępowania opartych na zachowaniu dystansu społecznego i innych obostrzeń wzrósł udział osób stale korzystających z internetu. W 2020 r. 80% osób w wieku 16–74 lata w UE-27 zdeklarowało codzienne korzystanie z internetu. Udział ten wahał się od 62% w Bułgarii do 94% w Danii. W Polsce kształtował się na poziomie 72%. W 2020 r. konsumenci wykorzystywali internet głównie do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, grania, słuchania muzyki, oglądania TV lub filmów, wyszukiwania informacji o towarach i usługach, kontaktowania się z innymi poprzez komunikatory internetowe, czytanie serwisów informacyjnych oraz telefonowanie lub wideopołączenia. Ponad połowa respondentów korzystała również z internetu w celu dokonania transakcji bankowych, udziału w sieciach społecznościowych oraz wyszukiwania informacji zdrowotnych. Z problemem dostępności i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych wiążą się z jednej strony zagrożenia wynikające z potencjalnego wykluczenia cyfrowego, z drugiej e-uzależnienia wśród konsumentów oraz nowe trendy w ich zachowaniach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132307   doi:10.34616/142106       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2023

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

1 076

Number of object content views in PDF format

1102

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142106

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information