Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Krytyka „kultury wykluczenia” w nauczaniu papieża Franciszka

Creator:

Rabiej, Stanisław

Subject and Keywords:

edukacja inkluzji   Kościół bez barier   kultura spotkania   kultura wykluczenia   papież Franciszek   pedagogia inkluzji

Abstract:

Na przestrzeni wieków rozumienie problemu wykluczenia było niestateczne. Zawsze jednak pozostawało w silnym związku z epoką, kulturą, standardem życia ludzi. Przeobrażały się także poglądy dotyczące oceny moralnej działań powodujących wykluczenie społeczne. Dosyć często wykluczonych postrzegano jako „pasożytów porządnych społeczeństw”. W wielu przypadkach ekskluzję interpretowano jako wybraną drogę życia wielu mędrców. Niejednokrotnie w odniesieniu do tego samego typu społeczeństwa stosowane są odmienne, konkurujące ze sobą, modele wyjaśniania przyczyn wykluczenia i sposoby konceptualizacji tak zwanej kultury wykluczenia. Jeśli ograniczyć się tylko do społeczeństwa funkcjonującego w ramach określonej grupy religijnej, w tym wypadku Kościoła rzymskokatolickiego, warto przyglądnąć się jego reakcji na obserwowane, negatywne zjawisko „kultury wykluczenia”. Miernikiem tejże postawy może być treść nauczania aktualnego, duchowego i jurydycznego przywódcy tego Kościoła, czyli papieża Franciszka, który objął ten urząd w marcu 2013 roku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 64-76

Rights holder:

Copyright by Stanisław Rabiej

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.