Object

Title: Inclusive education of students with visual impairment – the realm of utopia (?) ; Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu wizji utopijnych (?)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inclusive education of students with visual impairment – the realm of utopia (?)  
Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu wizji utopijnych (?)

Creator:

Czerwińska, Kornelia

Subject and Keywords:

education   inclusion   utopia   visual impairment  
edukacja   inkluzja   niepełnosprawność wzroku   utopia

Abstract:

The first part of the article is focused on mail theoretical principles of inclusive education. Inclusive education is an ideal model of a school system in which education offer is flexibly adjusted to psycho-physical capabilities and educational and developmental needs of all students who constitute a heterogenous group. Any personal and environmental features of students which make them a heterogenous team (e.g. gender, impairment, talents, being a member of a national or ethnic minority, low material status of the family, etc.) can potentially become an educational barrier which is removed due to proper organization of school functioning. The concept of educating students in inclusive groups, i.e. groups of different students with equal rights, whose relations are based on cooperation and mutual assistance, not on subordination and competition, is rather a utopian vision. The second part of the text discusses the specific situation of students with visual impairment in the context of the utopian concept of inclusion.  

Pierwsza część artykułu koncentruje się na wyjaśnieniu głównych założeń teoretycznych edukacji inkluzyjnej. Edukacja inkluzyjna to idealny model systemu szkolnego, w którym oferta szkolna jest elastycznie dostosowywana do możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjno-rozwojowych wszystkich uczniów tworzących heterogeniczny zespół. Wszelkie cechy osobowe i środowiskowe uczniów, które czynią ich różnorodnym zespołem (na przykład płeć, niepełnosprawność, wybitne uzdolnienia, przynależność do mniejszości narodowościowych lub etnicznych, niski status materialny rodziny itp.), mogą stać się potencjalną barierą edukacyjną, która zostaje usunięta dzięki właściwej organizacji działań szkoły. Koncepcja kształcenia w grupach włączających, czyli grupach różnych uczniów z równymi prawami, których relacje oparte są na kooperacji i wzajemnej pomocy, nie zaś na podporządkowaniu i rywalizacji, stanowi swoistego typu wizję utopijną. Druga część tekstu odnosi się do specyfiki sytuacji szkolnej uczniów z niepełnosprawnością wzroku rozpatrywanej w kontekście utopijnej koncepcji włączania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87508   ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.141

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 165-177.

Rights holder:

Copyright by Kornelia Czerwińska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 1, 2023

In our library since:

Dec 18, 2017

Number of object content hits:

505

Number of object content views in PDF format

606

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92831

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information